Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2023

25-09-2023

Referat af BS møde 22. august:

Dagsorden til bestyrelsesmødet: 

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer
 3. Ref. fra sidst
 4. Status for tilmeldinger mv. til denne sæson
 5. Økonomi - status
 6. Instruktørmøde 22. august, herunder hvem møder op på hvilken skole/gymnasiet
 7. Instruktør arrangement 15. september (jeg sender jer en separat mail senere om dette punkt)
 8. Ny hjemmeside
 9. Nyt om 100 års jubilæum
 10. Vedligehold af redskaber
 11. Hjælpetrænere – hvordan får vi flere?
 12. Kommende møder
 13. Eventuelt

Referatet:

  1. Jack bød velkommen
  2. Signe blev valgt som ordstyrer - Jack blev valgt som referent.
  3. Referat fra sidst: Et par punkter blev nævnt og der følges op til næste møde
  4. Bestyrelsen kontakter de instruktører som i skrivende st und lider under manglende tilmeldinger. I den forbindelse luftes ideer og tiltag som kan gøres for at trække medlemmer til de respektive hold
  5. Kasseren gennemgik perioderegnskabet, og nævnte at det nye system gjorde arbejdet lettere.
  6. Forberedelserne til mødet blev gjort og fordelingen af arbejdet planlagt
  7. Bestyrelsen arbejder videre med planerne
  8. Den nye hjemmeside er blevet taget godt imod, og vi ser mange gode muligheder heri.
  9. Intet nyt under dette punkt
  10. Der er netop indleveret en minitrampolin til grundig renovering. På pre-møderne er det muligt at give ønsker til reparationer og nye rekvisitter/redskaber
  11. Vi vurderer at vi er kommet i mål med det absolutte behov for hjælpetrænere for den kommende sæson
  12. Næste bestyrelsesmøde holdes 3. oktober.
  13. Et par emner som venteliste og dispositionsforhold blev diskuteret.

For ref Jack

 

 

Læs mere

Vores sponsorer