Æresmedlem Himmelev-Veddelev Gymnastikforening

08-05-2023

På vores netop afholdte årsopvisning i Himmelev hallen, som afslutning på vintersæsonen 2022-23, kunne vi for første gang i mange mange år, udnævne et nyt æresmedlem af foreningen, nemlig Anette Touborg.

Anette Touborg er en ildsjæl og har igennem så mange år, ja mere end 30 år, stået i spidsen for et utal af seniorhold, og har i den grad med sin begejstring og motivation skabt så megen glæde hos deltagerne, at de år efter år er vendt tilbage.

På et tidspunkt var Annette Touborg instruktør for mere end 25 % af alle foreningens medlemmer. Ganske enkelt imponerende.

Annette Touborg har ved flere lejligheder meldt ud, at nu måtte tiden være inde til at stoppe, men deltagerne har gang på gang fået hende overbevist om, at hun lige skulle tage bare én sæson mere.

Men i 2022 blev det et endeligt stop.

Derfor var det helt naturligt, at Anette Touborg skulle udnævnes som æresmedlem i HVG, siger formand Jack Mechlenborg. Vi er så stolte over Anettes arbejde og indsats igennem de mange år, der i den grad har haft så stor betydning, og skabt så megen glæde for så mange gymnaster her i Himmelev området.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2023

25-09-2023

Referat af BS møde 22. august:

Dagsorden til bestyrelsesmødet: 

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer
 3. Ref. fra sidst
 4. Status for tilmeldinger mv. til denne sæson
 5. Økonomi - status
 6. Instruktørmøde 22. august, herunder hvem møder op på hvilken skole/gymnasiet
 7. Instruktør arrangement 15. september (jeg sender jer en separat mail senere om dette punkt)
 8. Ny hjemmeside
 9. Nyt om 100 års jubilæum
 10. Vedligehold af redskaber
 11. Hjælpetrænere – hvordan får vi flere?
 12. Kommende møder
 13. Eventuelt

Referatet:

  1. Jack bød velkommen
  2. Signe blev valgt som ordstyrer - Jack blev valgt som referent.
  3. Referat fra sidst: Et par punkter blev nævnt og der følges op til næste møde
  4. Bestyrelsen kontakter de instruktører som i skrivende st und lider under manglende tilmeldinger. I den forbindelse luftes ideer og tiltag som kan gøres for at trække medlemmer til de respektive hold
  5. Kasseren gennemgik perioderegnskabet, og nævnte at det nye system gjorde arbejdet lettere.
  6. Forberedelserne til mødet blev gjort og fordelingen af arbejdet planlagt
  7. Bestyrelsen arbejder videre med planerne
  8. Den nye hjemmeside er blevet taget godt imod, og vi ser mange gode muligheder heri.
  9. Intet nyt under dette punkt
  10. Der er netop indleveret en minitrampolin til grundig renovering. På pre-møderne er det muligt at give ønsker til reparationer og nye rekvisitter/redskaber
  11. Vi vurderer at vi er kommet i mål med det absolutte behov for hjælpetrænere for den kommende sæson
  12. Næste bestyrelsesmøde holdes 3. oktober.
  13. Et par emner som venteliste og dispositionsforhold blev diskuteret.

For ref Jack

 

 

Læs mere

Instruktørarrangement

20-09-2023

20 friske instruktører/hjælpetrænere mødte op til vores instruktørarrangement, der blev afholdt i Roskilde Golfklubs lokaler.

Vejret var jo super godt, så velkomstdrinken blev nydt udenfor, hvor formand Knudi bød velkommen og Gordon gennemgik aftenens program, der startede med en flot buffet, for så for alvor at sætte gang i aktiviteten:

Bomberydderne: Et Escape Game. Bomberydderne er et militært tema, hvor alle opgaver var lagt ned i hærens Ammunitionskasser - én opgave i hver kasse. Opgaverne skulle løses på tid én efter én som hold rundt om et bord og hurtigste hold med flest point vinder dysten.

Det var særdeles sjovt og alle gik virkelig til sagen, meget koncentreret og ét var sikkert - alle hold gik efter sejren!

Efter spillet, der tog 70 minutter, kunne der uddeles præmier til de 2 hold der blev henholdsvis nr. 2. og nr. 1. i konkurrencen. Desuden var der særlige præmier for en ekstraordinær indsats. Og vinderne blev:

1. pladsen gik til hold Perrot - Thilde, Knudi, Jack og Erik

2. pladsen gik til hold Salsa - Luna, Siri, Alberte og Anna

Særlige præmier til:

 - Heidi - der stod op under hele konkurrencen

 - Victoria - der var den absolut hurtigste sprinter til at hente nye opgaver, foruden hun altid afsikrede alle bokse, uanset om det var eget eller andre holds bokse.

 - Holdet TADA (Tina, Annette, Dinah og Anne Sofie) - der faktisk var det hold der samlet vandt flest enkelte konkurrencer.

Endelig blev alle deltagerne enige om, at Celina får en præmie, da hun var så uheldig at brække et ben dagen før arrangementet og derfor ikke kunne deltage.

Efter præmieoverrækkelsen var der masser af social hygge, med lidt snacks og chokolade, hvor der samtidig var masser af snakke om de sjove oplevelser vi havde haft under spillet.

Gladeste hilsen

Bestyrelsen

Læs mere

Vores sponsorer