Dagsorden HVG-bestyrelsesmøde søndag 7. januar kl. 13:00 hos Hanne

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer
 3. Referat og opsamling fra sidste møder (3/10)
 4. Status for tilmeldinger, hold, instruktører mv. forår 2024 v/Knudi
 5. Økonomi, foreløbig status for 2023 v/Hanne
 6. Opfølgning på diverse SOME konkurrencer/billeder v/Victoria
 7. HVG lokal opvisning/opvisningsudvalget v/Signe
 8. Frivillighedsuddannelse og det videre forløb, herunder opsamling på det hidtil gennemførte jf. referater 1/11 og 5/12 v/deltagerne
 9. Årsmødet 2024. Hvem er på valg, og hvem genopstiller og hvem ønsker at stoppe v/alle, herunder evt. nye kandidater
 10. Opstart næste sæson v/Knudi
 11. 100-års jubilæum, evt. nyt fra udvalget
 12. Kort orientering om sidste nyt vedr. Roskilde festival 2024 v/Gordon
 13. Næste møder
 14. Evt.

 

Referat af mødet:

Der var afbud fra Amalie til mødet.

  1. Knudi bød velkommen.
  2. Knudi blev valgt.
  3. Æresmedlem – opsætning af dette i klubhuset mangler. Opgaven bliver løst. Ingen andre kommentarer.
  4. Knudi´s spring hold 6-7 skal have et sommerhold. Vi undersøger via Zakobo hvordan vi sikrer at rateindbetalinger foretages.
  5. Vi havde modtaget udkast til årsregnskabet inden mødet. Resultatet er tilfredsstillende, med et mindre overskud. Conventus lukker vi givet ned for omkring sommerperioden. Vi skal fortsat bruge oplysninger herfra til indrapporteringer mv.
  6. Der har været pænt med deltagere til vores event (4 voksenhold og 5 børnehold), og de tre vindere blev udpeget, og vil snarest modtage en præmie.
  7. Vi var enige om, at arbejdet med dette års opvisning så småt starter nu. Vi vil gerne have flere voksenhold med, også for at fortælle alle gæsterne om, hvilke muligheder de har for at aktivere sig i foreningen.
  8. De kommende møder er 11. januar og 31. januar, hvor vi har flere deltagere med. Vi er fortsat enige om, at vi skal have vores arbejdsskrivelser registreret i vores fælles mappe i Zakobo.
  9. Årsmødet afholdes mandag 11. marts kl. 19:30. Vi gennemgik hvem der genopstiller og ikke genopstiller og har ændringsforslag parat, herunder en enkel lille vedtægtsændring.
  10. Vi skal til at kigge ind i næste års program. Programudvalget sætter sig snart sammen, og bestyrelsen undersøger om vores nuværende instruktører og hjælpetrænere ønsker at fortsætte. Vi vil dog gerne have flere nye instruktører, da behovet er stort, så vi kan tilgodese alle ønsker om at komme på hold hos os.
  11. Intet nyt fra udvalget, der dog luftede gode idéer mv.
  12. Som tidligere nævnt fortsætter vi ikke på Roskilde festival i samarbejde med HVB. Festivalen har dog rettet henvendelse til os, da de meget gerne vil have, at vi fortsætter. Det gør vi ikke, men vil gerne hjælpe en evt. ny foreningen i gang, med de erfaringer vi har.
  13. Næste bestyrelsesmøde er torsdag 7. marts kl. 19.30.
  14. Under evt
   1. 3 hold deltager til forårsopvisningen
   2. Næste møde i projektet, Himmelev Idrætscenter er 18. januar kl. 16.30-til 18.00, hvor vi deltager
   3. Vi indkøber evt. klappevifte til opvisningen
   4. Rope skipping deltager i SM, 2 division i Allerød

Formanden takkede for flot traktement hos Hanne.

For ref. Gordon

 

Vores sponsorer