Gennerelle betingelser for medlemskab/tilmelding

Spørgsmål vedrørende et hold:

Spørgsmål vedrørende et hold, hvad det står for og evt. prøvetime bedes rettet til holdets instruktør.

Sæson længde:

Sæson længden fremgår af informationen for det enkelte hold.

HVG benytter kommunale lokaler og er derfor underlagt de lukninger der er for de kommunale lokaler. dette er typisk:

- Efterårsferie,  Juleferie,  Vinterferie,  Påskeferie.

Venteliste:

Når alle pladser på et hold er optaget, kan man tilmelde sig holdets venteliste.

Ventelisten aktiveres hvis der bliver plads på holdet, man modtager en mail hvis man får tilbudt en plads og har 72 timer til at tilmelde sig holdet.

Skulle man ikke tilmelde sig inden de 72 timer er gået går pladsen til den næste på ventelisten.

Afmelding:

Afmelding af et hold kan ske ved skriftelig henvendelse til: kasserer@hv-gym.dk.

Refundering af kontingent kan kun ske indenfor de første 2 uger efter holdstart.

Forsikring:

HVG har en forsikring som dækker instruktører og hjælpeinstruktører. Medlemmer er dækket af egen fritids-ulykke forsikring.

Aflysninger:

HVG benytter kommunale lokaler. Vi er derfor nødt til at tage forbehold for aflysninger i tilfælde af at kommunen ønsker at disponere over lokalerne selv.

Der udsendes aflysnings information i det omfang at HVG er informeret om aflysningen.

Skulle der være valg er de lokaler hvor der er valg lokale underlagt aflysning.

Billeder:

Situations billeder taget i forbindelse med træning/opvisning/konkurencer og lignende i HVG regi, forbeholder HVG sig ret til at anvende på sociale medier, i aviser, hjemmesiden, eller reklamemateriale for foreningen.

HVG fællesarrangement:

HVG afholder i April måned en Forårsopvisning, hvor holdene forventes at deltage med et kortere indslag.

Der er ved dette arrangement at holdene viser hvad man har øvet på igennem sæsonnen. 

Datoen for Forårsopvisningen forsøges offentligt gjort i starten af sæsonnen, og kan også findes på hjemmesiden under "Events".

Alderskrav:

De fleste børnehold har angivet et alderskrav. Alderskravet er sat for at træningen bliver bedst mulig for deltagerne da det gennem mange års erfaring har vist sig at "lige børn leger bedst".

Børnehold:

Forældre er velkomne til at overvære den første lektion et barn deltager i. Efterfølgende er undervisningen udelukkende for tilegnet børnene, med mindre at andet efremgår af holdbeskrivelsen.

Venligst respekter dette af hensyn til børnenes udbytte af træningen.

Lektions varighed:

En lektion slutter 10-15 minutter før angivet i programmet, således at lokalet et hold er i kan være ryddet op og hold deltagerne kan have forladt lokalet til den angivne hold slut tid. HVG har flere hold efter hinanden og alle skulle gerne kunne komme rettidigt igang.

 

 

Vores sponsorer